MUDr. Janka Kardošová, praktický lekár pre dospelých